top of page

תופרות

דרכנו לעצמאות

Image-1.jpg

האימפקט

עג'ראם, מיזם נשים בדואיות המקדם באופן אקטיבי את העצמתן הכלכלית והאישית של נשים בדואיות מהנגב על ידי יצירה ומכירה של מוצרים מקוריים. אנו תופרות ורוקמות בעצמנו ותוך כדי רוכשות סט מיומנויות בעלות ערך רב, דימוי עצמי משופר ומשאבים ליצירת הזדמנויות לנשים נוספות בקהילה שלנו.

החנות

בחנות של עג׳ראם תוכלו למצוא מוצרים עם ערך חברתי,

בעבודת יד של נשות הכפר רחמה בנגב

הסדנאות