top of page

תקנון האתר

1. כללי

 1. אתר האינטרנט  ajram הוא חנות וירטואלית ללא מטרות רווח המופעלת על ידי עמותת עתיד במדבר,  ע״ר 580180883 שהיא בעלת האתר, ומציע לגולשים מוצרים ושירותים למכירה דרך האתר ו/או דרך הטלפון.

 2. שימוש באתר זה ורכישת מוצר המוצע למכירה, מהווה את הסכמת הגולש באתר (להלן: “הלקוח”)לנהוג לפי התקנון. במידה ואחד או יותר מתנאי התקנון לא מקובלים על הגולש הוא מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל רכישה שיעשה הלקוח באתר. לפיכך, כל לקוח המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל תנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלת האתר ו/או מפעיליו, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

 4. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים. המחירים כוללים מע״מ ואינם כוללים דמי משלוח. המחירים הנקובים הם בשקלים חדשים.

 5. בעלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחוייב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

 6. הופעתם של מוצרים שונים באתר אינה מחייבת את בעלת האתר להחזיק מלאי של כל הפריטים המופיעים.

 7. בעלת האתר עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר. אך עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות. במקרה שכזה, לא תישא בעלת האתר באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 8. בעלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. עם זאת, היא רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליף אותם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. כמו כן, ייתכן כי מבצעים הקיימים באתר האינטרנט לא חלים לגבי רכישה באופן פיזי (כמו מכירות פרטיות) של בעלת האתר או במקומות אחרים בהם נמכרים המוצרים (כמו בחנויות בוטיק שונות ברחבי הארץ). האמור חל גם לגבי המקרה ההפוך – ייתכן ומבצעים במכירות הפיזיות לא קיימים באתר האינטרנט.

 9. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

2. רשאים לרכוש באתר

 1.  הלקוח רשאי לבצע הזמנת מוצרים בתנאי שהוא בעליו של אמצעי תשלום תקף של אחת מחברות האשראי המאפשר רכישה באתרי אינטרנט ו/או בטלפון.

 2. על הלקוח להיות בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

 3. על הלקוח להיות בעל כתובת למשלוח דואר, דרכה הוא יכול לקבל את המוצרים אותם הוא מזמין.

 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עמותת עתיד במדבר המפעילה את  ajram רשאית למנוע מלקוח מלבצע הזמנות באתר בכל אחד מהמקרים שלהלן:

  1. לקוח שביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין.

  2.  לקוח שהפר את אחד או יותר מתנאי התקנון.

  3. הלקוח מסר בעת ביצוע ההזמנה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים 

  4. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו.

  5. בכוונת הלקוח למכור ו/או לשווק את המוצר ו/או המוצרים שהזמין או לסחור בו.

3. הזמנת מוצר 

 1. ניתן לרכוש מוצר דרך האתר.

 2. עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג דף מוצר הכולל פרטים לגבי המוצר, צבע, גודל, מחיר וכיו”ב.

 3. לרכישת מוצר דרך האתר:

  •  יש לבחור את המוצר מתוך דף המוצר או מתוך רשימת המוצרים, להוסיפו לסל הקניות ולמלא את כל הפרטים הנדרשים במקומות המיועדים לכך, לרבות כל הפרטים הנדרשים לצורך התשלום ומשלוח המוצר.

  •  מילוי כל הפרטים הנדרשים הנ”ל לרכישת מוצר דרך האתר, ייחשב לביצוע הזמנת המוצר ע”י הלקוח (להלן: “הזמנת המוצר”).

  • עם קליטת הזמנת המוצר במערכת, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת כי הזמנת המוצר נתקבלה. הודעה זו אינה מהווה אישור כי הזמנת המוצר בוצעה ואינה מחייבת את בעלת ajram בשום צורה.

  • מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפויה להליכים משפטיים פליליים ו/או להליכים משפטיים אזרחיים.

4. תשלום

 1. רכישת המוצר הינה תרומה מוכרת במס לעמותת עתיד במדבר  (ע״ר 580180883) והחשבונית/קבלה תתקבל מעמותת עתיד במדבר

 2. עם קבלת הזמנת המוצר, תתבצע בדיקה האם המוצר המבוקש על ידי הלקוח קיים במלאי. במידה והמוצר קיים במלאי, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שמסר הלקוח אל מול חברת כרטיסי האשראי.

 3. רק לאחר אישור הפרטים והעסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, ובמידה שהמוצר קיים במלאי כאמור, תאושר הזמנת המוצר ו ajram.co תפעל לאספקת המוצר.

 4. חיוב הלקוח עבור המוצר יתבצע, דרך כרטיס האשראי, רק לאחר שיינתן אישור חברת כרטיסי האשראי.

 5. היה ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי ,ו/או שהמוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי – תהיה בעלת האתר רשאית שלא לספק את המוצרים שהוזמנו, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או העמותה ו/או בעלת האתר. במקרה כזה תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני מתאימה לכתובת הדואר שהזין בעת ביצוע ההזמנה או שיצרו עימו קשר טלפוני.

 6. במקרה שיוצג באתר מחיר שגוי של מוצר, תפנה בעלת האתר או נציג/ה מטעמה אל הלקוח שביצע את ההזמנה, יעדכנו אותו בדבר הטעות ובדבר מחירו הנכון של המוצר ויאפשרו ללקוח להחליט האם מעוניין לרכוש את המוצר במחיר הנכון. במידה והלקוח לא אישר את הרכישה תבוטל העסקה ,ובמקרה זה לא תהיינה ללקוח טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי בעלת האתר או מפעיליו בעניין זה.

5. אספקת המוצרים

 1. מוצר יסופק ללקוח רק כאשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות אמצעי תשלום קביל כמפורט לעיל, לכתובת שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר, ובהתאם לזמן אספקת המוצר המופיע תהליך ההזמנה.

 2. זמני אספקת המוצרים מתייחסים לימי עסקים בלבד (ימים א’ – ה’, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

 3. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו כחלק מהתשלום הראשון.

 4. במקרה של משלוח חריג או משלוח מחוץ לישראל ייגבה תשלום בהתאם לעלות המשלוח המיוחד. באחריות הלקוח לברר את עלות המשלוח החריג טרם ביצוע ההזמנה.

 5. בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות השבתות, תקלות במערכת המחשב וכיו"ב.

 6. התקנון של דואר ישראל/ חב' המשלוחים אשר תוביל את המוצר יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר שהוזמן על ידי הלקוחה באמצעות אתר ajram.co, ויחייב את הלקוח.

 7. היה והמוצר שהוזמן לא סופק ללקוח בתוך פרק הזמן הסביר – על הלקוח להודיע על כך מידית ל- ajram.co בטלפון 052-4740768. באחריות ajramo  לבדוק עבור הלקוח מהו סטטוס המשלוח מול רשות הדואר, וליידע אותו על כך. במידה וסטטוס המשלוח הינו בחזקת ובאחריות רשות הדואר, ו/או הלקוח, אין ל ajram כל אפשרות לעשות דבר בעניין. ואין כל אחריות לדבר. (לרבות אי קבלת מסרון על הגעת החבילה ו/או אי איסוף החבילה ממרכז החלוקה.)

 8. בזמן אספקת המוצר, רשאית ajram, ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימת של בעל כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו בעת ביצוע הזמנת המוצר, על גבי שובר כתנאי למסירתו של המוצר. 

 9. ניתן לאסוף את המוצר/ים שהוזמן/נו באופן עצמאי, ללא עלות נוספת, מ-ajram  מבית עתיד במדבר אשר נמצא בירוחם, בתיאום טלפוני מראש 08-6585484.

 10. עשויים להיות הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל, בפרט הפרשי גוונים בצבעים.

6. הזמנות שגויות

באחריות הלקוח בלבד לוודא כי הפרטים שהזין באתר הינם פרטים מלאים ומדויקים. ajram איננה אחראית לאימות פרטי הלקוח ו/או לנכונותם. במקרה של הזמנת מוצר שחזרה עקב פרט שגוי יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי הטיפול ומשלוח. הלקוח מתבקש להקפיד למלא את הפרטים באופן מלא, מדויק ועדכני.

7. ביטול הזמנת מוצר על ידי הלקוח 

 1. לא ניתן לבטל עסקאות בהתאם למפורט ב’תקנות הגנת הצרכן’ (ביטול עסקה).

 2. הודעה על ביטול הזמנת המוצר מכל סיבה שהיא תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.

 3. ביטול הזמנת המוצר יתאפשר מיום הזמנת המוצר ועד 30 ימים מיום הזמנת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981, לפי המאוחר מבין השניים.
  ביטול הזמנת המוצר יעשה בכתב באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת ajramwomen@gmail.com . ההודעה תכלול את פרטי הלקוח, שמות המוצרים, תאריך רכישה, מספר הזמנה וסיבת ההחזרה.

 4. ביטול הזמנת המוצר יהיה כפוף לכך שהלקוח החזיר את המוצר שהוזמן באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ל ajram (בתיאום מראש בבית עתיד במדבר בירוחם או במשלוח בדואר רשום כאשר המוצר עטוף ומוגן, עבור : עתיד במדבר, נחל צין 2, ת.ד. 220, ירוחם). על חשבונו ותחת אחריותו עד לאישור קבלת המוצר חזרה על ידי ajram

 5. הכסף יוחזר ללקוח באותו האופן בו שולם רק לאחר קבלת המוצר חזרה. יגבו דמי ביטול בסך 5%.

8. ביטול הזמנת מוצר על ידי ajram  

ajram רשאית לבטל הזמנת מוצר כולה או חלקה, וזאת על פי שיקול דעתה, ובפרט: במידה ונפלה טעות סופר בפרט כלשהו, במידה וקיים חוסר בפריט במלאי וקיימת אי ודאות על יכולת עתידית לספק את המוצר או אם העסקה בוצעה שלא כדין או על פי תקנון זה. בכל מקרה של ביטול, ajram תמסור ללקוחה הודעה על ביטול הזמנת המוצר באחד מערוצי הקשר המצויים בידה (משלוח הודעה לכתובת דואר אלקטרוני אותה ציין הלקוח תיחשב כאילו נמסרה והתקבלה הודעה אצל הלקוח). ajram לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף או אחר שעשוי להיגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההזמנה על ידה.

9. מוצרים פגומים ואחריות  

מוצרים פגומים שנרכשו יוחלפו במוצרים דומים לאחר שנבדקו הפגמים והתברר שהפגם אינו כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוח. בהיעדר מוצר זהה, הלקוח יזוכה בסכום הרכישה.

10. סודיות מידע  

 1. מתחייבת שכל מידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת מוצר באתר האינטרנט ו/או בטלפון, ישמש לטובת מתן שירות ללקוח ולא ייעשה בו כל שימוש שהלקוח לא הסכים עליו מראש, למעט שימושים הנובעים באופן טבעי מניהול העסק ו/או דרישות על פי דין. גישה לעובדים למידע תתאפשר אך ורק לשם מתן שירות ללקוח.

 2. אתר ajram נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר. במידה והתקיימו מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון,  ajramלא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם המידע יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

11. מגבלות שימוש על תוכן האתר

 1.  כל מידע, ו/או תוכן או לוגו, תמונות וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם קניינה הבלעדי של ajram.

 2.  אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ו/או בעיצובים ו/או בתמונות ו/או בסימני המסחר ו/או בכל דבר אחר המהווה את קניינה הבלעדי של ajram ואשר מופיעים באתר  ajramאלא בהסכמתה, בכתב ומראש.

 3. כל המוצרים המופיעים באתר ajram כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.

12. משלוחים

** נכון לעכשיו משלוחים יוצאים פעם בשבוע ביום שני, הזמנות שהתבצעו עד יום ראשון בלילה יישלחו ביום שני וכל מה שהוזמן אחרי יועבר למשלוח ביום שני לאחר מכן**
בסיום תהליך ההזמנה, יש לבחור האם המוצרים יישלחו באמצעות דואר רשום או באמצעות איסוף עצמי מבית עתיד במדבר בירוחם.
במידה ובחרת לקבל את המשלוח באמצעות דואר רשום, החבילה תשלח עד הכתובת למשלוח ההזמנה שצוינה בעת ההזמנה.
זמן יציאת המשלוח מבית העסק הינו תלוי במוצר שהוזמן. 
בכל מוצר בחנות יצויין זמן יציאת המשלוח.
זמן הגעת המשלוח ליחידת הדואר במקום המגורים, הוא אך ורק בהתאם לשירותי הדואר, ואין  ajram מתחייבת על זמנים מדוייקים.

עלות משלוח :

15 ש”ח למשלוח בדואר רשום. 50-80 שח למשלוח בינלאומי. איסוף עצמי ללא תשלום.

סכום דמי המשלוח ע”פ בחירתך יופיע בתום תהליך ההזמנה וייגבו בעת ביצוע התשלום עבורה. אם בחרת ב”איסוף עצמי”, לא ייגבו דמי משלוח.

עבור חבילות במשקל או במימדים חריגים עשויה להיגבות תוספת תשלום עבור המשלוח, לאחר סיום תהליך ההזמנה.

13. החזרות/החלפות

ajram שמחה ומעוניינת שתהיו מרוצים מהקניה שלכם ולכן מאשרת החלפה או החזרה בתנאים הבאים:

 1. הפריט לא יוחזר או יוחלף במידה וההזמנה היתה "הזמנה מיוחדת" ונעשתה למען הלקוח בלבד.

 2. הפריט לא יוחזר או יוחלף במידה והוזמן פריט שהוא One of a kind,יחיד במינו, פרט אשר יצויין בפרטי המוצר.

 3. הפריט הוחזר תוך 14 ימים מקבלת המשלוח בידיי הלקוח או מיום איסוף ההזמנה מבית עתיד במדבר.

 4. הפריט מלווה אסמכתת/אישור קניה. (חשבונית רכישה) 

 5. הפריט לא היה בשימוש, לא ניזוק ולא נשרט, ומוחזר באריזתו המקורית.

 6. הלקוח יממן את עלות המשלוח חזרה ל ajram, בצירוף מספר ההזמנה או יחזיר את המוצר לבית עתיד במדבר בירוחם (בתיאום מראש).

 7.  ajram תזכה את הלקוח בהתאם לאופן התשלום.

 8. הלקוח יחויב בדמי ביטול בסך 5% מהעסקה המקורית או 100 ש״ח, הנמוך מבין השניים. במידה והחיוב בוצע בתשלום אחד מלוא הסכום יוחזר ללקוח. כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.

 לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות ל ajram במייל ajramwomen@gmail.com 

ט.ל.ח.

bottom of page